Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen

Elintavoilla on merkitystä terveyden ja jaksamisen kannalta. Sairaanhoitaja auttaa terveellisten elintapojen tunnistamisessa sekä opastaa syövän varhaistoteamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Potilaiden ja läheisten tukipalvelut

Sairaanhoitajalle voi varata keskusteluajan toimistolta puh. 05-2296 240 tai häneen voi olla suoraan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Kysymys voi koskea syöpäsairautta, sen hoitoa, kuntoutusta tai tuen mahdollisuutta. Yhteyttä voi ottaa myös silloin, jos syöpä huolestuttaa, epäilee sairastavansa syöpää, haluaa tietoa syövän ehkäisystä, syövän perinnöllisyydestä tai syövän seulonnoista.

Tukihenkilötoiminta

Syöpään sairastunut tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Myös läheiset voivat tarvita apua ja rohkaisua ulkopuolisilta. Tällöin tukihenkilön läsnäolo auttaa.
Tukihenkilöt ovat vaitiololupauksen antaneita ja tehtävään koulutettuja vapaaehtoisia. Ota meihin yhteyttä, jos toivot tapaavasi tukihenkilön.

Rintaproteesit

HUS -alueen rintaproteesivälitys on kilpailutettu ja palvelumme rintaproteesien välittäjänä on päättynyt. Maksuttomat tukipalvelumme ovat edelleen kaikkien syöpään sairastuneiden käytettävissä.

Periytyvyysneuvonta

Perinnöllisen syövän riskiä voi selvittää perinnöllisyysneuvonnassa. Perinnöllisyysneuvonnan tarkoituksena on selvittää, onko henkilöllä perinnöllinen syöpäalttius eli tavallista suurempi riski sairastua syöpään. Nykyarvioiden mukaan perinnöllinen alttius liittyy vain noin kymmeneen prosenttiin ihmisistä.

Oppaat ja verkostot

Syöpäjärjestöt julkaisevat potilasoppaita eri syöpäsairauksista sekä suomeksi että ruotsiksi. Potilasverkostot tarjoavat tukea verkossa ja mahdollistavat kohtaamisen toisen samaa syöpää sairastavan kanssa.

Saattohoidon tuki

Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen sairaanhoitaja antaa keskusteluapua ja tukea parantumattomasti sairaille ja heidän läheisilleen. Hoitajan voi tavata yhdistyksen Kotkan tai Kouvolan toimistolla, kotona tai hoitolaitoksessa. Hoitaja tukee myös läheisiä heidän surussaan.