Avustukset

Kymenlaakson Syöpäyhdistys tukee avustuksin syöpään sairastuneiden lasten perheitä sekä maksaa jäsenilleen hoitopäiväkorvausta sairaalapäivistä, jotka johtuvat syöpäsairaudesta. Uima-asun käyttöoikeusmerkin annamme sitä tarvitseville neuvontakäynnin yhteydessä. Meiltä saat tietoa myös Syöpäjärjestöjen avustusmahdollisuuksista.

Alkuavustus, jos lapsi sairastuu  syöpään

Jos alle  18-vuotias toimialueellamme asuva lapsi sairastuu syöpään, on hänen perheensä  oikeutettu  alkuavustukseen. Avustuksen saa jokainen perhe riippumatta  siitä  ovatko perheenjäsenet Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen jäseniä. Tuen määrä on 420 €. Avustushakemuksissa avustaa HUSin lasten syöpäosaston kuntoutusohjaaja.

466777_3551192419564_2093187177_o

Hoitopäiväkorvaus

Hoitopäiväkorvaus on 2 euroa/päivä. Hoitopäiväkorvausta maksetaan heti jäseneksi liittymisen jälkeen henkilölle, joka on ollut syöpäsairauden vuoksi sairaalan vuodeosastohoidossa. Hoitopäiväkorvaus maksetaan sairaalan sosiaalityöntekijän  todistuksen perusteella. Korvausta ei makseta yli 6 kuukautta vanhoista maksuista. Pitkäaikaishoitopäätöksen jälkeen ei hoitopäiväkorvausta makseta .

Uima-asun käyttöoikeusmerkki

Käyttöoikeusmerkki uima-asussa osoittaa, että henkilö saa pitää uimapukua yllä uimahallissa niissäkin tilanteissa, joissa säännöt ohjaavat toimimaan ilman uimapukua. Annamme uima-asun käyttöoikeusmerkin neuvontakäynnillä uimista harrastaville syöpäpotilaille. Merkin saaminen ei edellytä jäsenyyttä.

kayttooikeusmerkki

Syöpäjärjestöjen avustukset