Haminan osasto

Osaston vastaava Hilkka Surakka puh. 050 3540293 Sihteeri/yht.hlö Eila Bisso-Mifflin puh. 040 502 0935

Vehkarinne -15

Haminan potilaskerho kokoontuu  kerran kuukaudessa torstaisin  klo  15.00 –  17.00. Potilaskerhon tapahtumista ilmoitetaan  Syöpäjärjestöjen tapahtumakalenterissa  sekä Kymen  sanomien seurapalstalla.

TAPAHTUMAKALENTERI V. 2018

Kokoontumiset Kumppanuustalo Hilmassa Teollisuuskatu 8 Haminassa

25.1. Kerhopäivä klo 15

22.2. Vuosikokous klo 15

22.3. Kerhopäivä klo 15, laulua Pentti Hannulan johdolla

26.4. Kerhopäivä klo 15, retki Kotkan Maretariumiin

31.5. Retki Ihamaan kodalle

KESÄ-HEINÄKUU LOMAA

Elokuussa SRK:n retki Vehkarinteelle

27.9. Kerhopäivä klo 15

  •  kahvittelua ja henkilökohtaisten hauskojen tapahtumien muistelua

25.10. Kerhopäivä klo 15, jalkahoitajan vierailu

11.10. Roosanauhakampanja klo 9-14 Haminan torilla

Marraskuussa Haminan teatteri, esitys ilm. myöhemmin lehdessä

Joulukuussa Jouluruokailu, paikka ilm. myöhemmin lehdessä