Siirry suoraan sisältöön

Olisiko vapaaehtoistoiminta syöpäyhdistyksessä sinunkin juttu ?

Minna   Tani

Minna Tani

Kansainvälistä vapaaehtoistoiminnan päivää vietetään 5.12. Vapaaehtoistyöllä on Kymenlaakson Syöpäyhdistyksessä pitkät perinteet ja vapaaehtoisten arvo yhdistyksessä on korvaamaton. Vapaaehtoistyön muotoja on monenlaisia. Jokainen määrittelee itse aktiivisuutensa määrän ja ajan jonka hän on valmis käyttämään tähän ”harrastukseen”. Järjestämme vapaaehtoisille koulutusta, toiminnanohjausta ja pidämme heistä huolta. Vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia eivätkä he ota kantaa potilaiden lääketieteellisiin asioihin. He eivät ole kodinhoitajia, eivätkä tee hoitotoimenpiteitä. Toimintamme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

Vapaaehtoistyön ajatellaan useimmiten olevan tukihenkilötoimintaa tai lipaskeräystä. Näiden tärkeiden toimintamuotojen lisäksi Kymenlaakson Syöpäyhdistyksessä vapaaehtoinen voi toimia esim. ryhmänvetäjänä vertaistuellisessa ryhmässä, hoitajan mukana tapahtuma-avustajana esittelemässä yhdistyksen toimintaa tai vaikkapa avustaa paketoimalla lahjoitussuklaalevyjä. Virkistystoimintaa järjestävät potilas paikalliskerhot kaipaavat myös uusia toimijoita. Hallituksen jäsenenä vapaaehtoinen voi itse vaikuttaa yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Koronan myötä maailma muuttui hetkessä ja se vaikutti potilas- ja vapaaehtoistyöhön. Toiminta ei pysähtynyt, vaan siirryimme osittain verkkoon. Tapasimme tukihenkilöitä ja yhdistyksen luottamushenkilöitä Teamsin ja Whatsappin välityksellä ja järjestimme teemaryhmiä etäyhteyksien avulla. Kannustammekin vapaaehtoisiamme uskaltautumaan mukaan verkkomaailmaan, sillä yhteydenpitomme tulee jatkumaan Koronan jälkeenkin osittain sähköisenä. Autamme ja opetamme mielellämme näissä asioissa.

Korona pysäytti keväällä kasvokkain tapahtuneet tukitapaamiset. Saattohoidon tukihenkilöt olivat kuitenkin valmiina toimimaan ns. Juttukaveri-puhelinpalvelussa, jonka perustimme korvaamaan kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista. Elokuun alusta lähtien saattohoidon tukihenkilöt saivat luvan vierailla Kouvolassa saattohoito-osasto Villa Apilassa. Koronatilanteen salliessa käynnistämme toiminnan uudestaan myös Karhulassa Villa Meressä. Olemme huomioineet turvallisuusasiat tukihenkilöiden toiminnassa. Pidämme tärkeänä vastata tuen tarpeeseen , vaikka maskin käyttö hankaloittaa tapaamisia ja turvavälejä on hetkittäin hankala noudattaa.

Olen usein pohtinut, miten vapaaehtoiset jaksavat osallistua ja tehdä ilmaista tukityötä näinkin pelottavan sairauden ympärillä kuin syöpä. Vertaistukihenkilöt sanovat usein, että he haluavat jakaa sitä hyvää mitä itse kohtasivat sairastumisen myötä saadessaan keskustella saman kokeneen kanssa. He haluavat olla tukemassa sairastunutta, koska eivät itse saaneet tukea, eivätkä osanneet sitä myöskään etsiä. Kukaan ei voi sanoa, että tiedän miltä sinusta tuntuu ja olen kokenut tuon saman. Kuitenkin se, että tietää toisen diagnoosin kuultuaan tunteneen samantapaisia ajatuksia tai kokeneen hoitojen tuoman väsymyksen ja ajoittaisen lohduttomuuden, auttaa enemmän kuin mitkään sanat. Siitä huolimatta että tuettavan kohtalo surettaa, kokevat saattohoidon tukihenkilöt kunniaksi saada kulkea pienen matkan hänen kanssaan ja olla avuksi kuuntelevina korvina ja turvallisena läsnäolijana.

Uuden vuoden toiveemme on, että löydämme Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen vapaaehtoistyöhön uusia kasvoja, jotta jo tekemämme työ voisi jatkua, jopa kehittyä ja laajentua. Ota meihin rohkeasti yhteyttä .

Toivotamme kaikille toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille rauhallista ja turvallista joulunaikaa. Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta !