Siirry suoraan sisältöön

Tukihenkilötoiminnasta – ”Tärkeintä on äänen sointi, eivät sanat”

Hanna Hietanen

Hanna Hietanen

Tukihenkilötoiminnasta – ”Tärkeintä on äänen sointi, eivät sanat.”

 

”Halu edes hetkeksi auttaa, tarjota kuuntelijaa, keskustelukumppania tai joskus vain läsnäoloa. Halu olla ihminen ihmiselle.” Näin kuvaa yksi Kotkassa toimivista Syöpäyhdistyksen tukihenkilöistä kysyessäni sitä, mikä potilaiden kohtaamisissa on tärkeää. Ihmiset ovat aina toimineet vapaaehtoisesti toisten auttamiseksi ja yhteisen hyvän edistämiseksi. Kymenlaakson Syöpäyhdistyksellä on ollut tukihenkilötoimintaa muutaman vuosikymmenen ajan Kouvolassa ja Kotkassa.

Toimin sairaalapappina Kotkassa. Osana työtäni palvelen Karhulan sairaalan Toivelinnassa, jossa hoidetaan sekä tuetaan syöpäsairaita sekä heidän omaisiaan. Osasto tekee yhteistyötä Syöpäyhdistyksen kanssa tukihenkilötoiminnan muodossa. Olen sairaalapappina mukana tukihenkilöiden työnohjauksellisissa tapaamisissa. Olen tänä syksynä saanut päätökseen kolmivuotisen Sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksen, jonka lopputyönä tein pienen kehittämishankkeen Syöpäyhdistyksen tukihenkilötoiminnasta.

Auttamistyötä tehdään aina oman persoonan kautta. Kohdattaessa toisia ihmisiä, on tärkeää pysähtyä välillä tarkastelemaan sitä, mitä kohtaamisissa tapahtuu. Mitä tapahtuu auttajassa itsessään? Mitä tapahtuu autettavassa? Entä mitä tapahtuu auttajan ja autettavan välillä? Lopputyössäni tarkastelen auttamisen ytimessä olevaa kohtaamista näiden kysymysten kautta.

Lopputyöni suurimpana antina pidän sitä, että potilaita ja omaisia kohtaavien tukihenkilöiden oma ääni tulee kuuluviin. Tukihenkilöt ovat saaneet kertoa omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan vapaaehtoisena toimimisessa. Heidän arvokas työnsä ansaitsee tulla huomioiduksi. Vastauksissa korostui se, miten tärkeää on kohdata potilas hänen ehdoillaan ja kiireettömästi. Ja miten merkityksellistä on se, että potilaalla on mahdollista jutella edes hetken ihan muista asioista kuin itse sairaudesta. Tukihenkilön sanoin on tärkeää ”saada potilas tuntemaan, että hänestä välitetään, antaa hänelle toivoa ja muuta ajateltavaa kuin hänen sairautensa”.

Uusia tukihenkilöitä tarvitaan jatkuvasti. Uudet vapaaehtoiset haastatellaan ja koulutetaan tehtäväänsä. Syöpäyhdistyksen hoitajat ovat jatkuvasti tukihenkilöiden taustatukena. Jos haluaisit kuulla lisää tukihenkilötoiminnasta, ja tulla mahdollisesti mukaan, voit olla yhteydessä Syöpäyhdistyksen työntekijöihin.

 

Hanna Hietanen

Sairaalapastori, Kotka-Kymin srk